TEAMUDVIKLING

Er I en nystartet gruppe, der har brug for at blive mere samlet om at løse opgaverne, lære hinanden lidt bedre at kende og/eller blive lidt mere trygge ved hinanden?

Eller er I en gruppe, der har arbejdet sammen et godt stykke tid og har brug for at komme til næste udviklingstrin som team? Eller måske en blanding?

Vi starter med
et afklarende møde, hvor vi taler om jeres ønsker og succeskriterier for teamudviklingen. Dernæst aftaler vi et passende antal sessioner/udviklingsmøder samt valg af indhold.

Min erfaring er, at et sådant forløb løfter jer markant på følgende områder:

  • Selvindsigt og handlekraft som individ/team
  • Tillid til hinanden
  • Bevidsthed om egne og andres ressourcer og hvordan de bedst anvendes i dette team
  • Samarbejde og kommunikation, herunder at arbejde med feedback på en ordentlig måde

Er du direktør/leder i en nystartet mindre virksomhed – og har brug for at få din gruppe af medarbejdere til at fokusere på det fælles fodslag? 

Har du brug for at få dine medarbejdere til at lykkes endnu bedre som team?

Ønsker du at igangsætte en konstruktiv og respektfuld feedbackkultur? 

Har du brug for at lede din medarbejdergruppe hen til næste udviklingstrin? 

Står du foran forandringer, hvor du skal have dine medarbejdere med om bord for at forstå konsekvenserne og handle hensigtsmæssigt på det?

Tests kan inddrages undervejs.

Jeg er certificeret i MBTI/JTI og FIRO-B samt Mannaz’ 360 graders lederudviklingstest.

Desuden arbejder jeg med Det Personlige Portræt, inspireret af psykolog Anders Riesling.