SUPERVISION I GRUPPE

At dele vanskeligheder, tvivlsspørgsmål, dilemmaer, udfordringer, besværligheder, glæder, succeser på en klargørende, lærende og struktureret måde er grundlæggende for udvikling, udfoldelse, selvforståelse og øget handlekraft.

At gøre det i en gruppe øger læringskurven betydeligt: 

I kan spejle jer i hinandens problemstillinger.

Den ensomhedsfølelse, der ofte er forbundet med at opleve problemstillinger, reduceres betydeligt ved at dele det i en gruppe.

I får træning i at fremlægge en problemstilling.

I får træning i at reflektere og metareflektere over problemstillinger.

I bliver vidner for hinandens identitetsudvikling.

Jeg tilbyder forløb, hvor gruppen arbejder 3-4 timer om måneden over et aftalt tidsrum. Hver gang er der en stram struktur. Jeg indleder med en meningsfuld øvelse, der samler gruppen og hjælper den enkelte til fokus og kvalitet. Derefter supervision. Som regel når vi én eller to supervisionsforløb. Måden, jeg arbejder på med disse, varierer. Derudover arbejder jeg med supervisionsgruppens udvikling som gruppe.

Supervision øger den enkeltes selvforståelse, selvrefleksion og faglige kompetence.

Og fremmer gruppens samtalekultur og handlekompetence.