PARTERAPI

’Det er som om, at vi er vokset fra hinanden’.
’Det er som om, at vi ikke føler noget for hinanden mere’.
’Det er som om, at vi sidder fast uden at kunne komme videre’.
’Vi har mistet gnisten’.

Når disse tanker og overvejelser melder sig i et parforhold, kan der være brug for professionel hjælp.

Hvem husker ikke de første timer og dage sammen?
Mødet, valget, optagetheden – og en relation med sød musik funderet på forelskelse, på kærlighed, på samhørighed og forventninger opstod langsomt.

’Jeg har fundet den eneste ene’.

Sådan fortsætter mange relationer – heldigvis. Men for nogle sker det undervejs – på et tidligt eller senere tidspunkt – at forventningerne ikke bliver opfyldt. Oprindelige følelser ændrer sig og væsentlige behov bliver ikke opfyldt. Nogle bliver triste, kede af det og indadvendte, andre reagerer udadvendt med irritation og vrede.

Der er brug for hjælp til at komme videre – i den ene eller den anden retning.

Der kan være tale om hjælp til at blive i forholdet og finde frem til vigtige skridt, der skal tages, hver for sig og sammen i den forbindelse. I kan i parterapien få hjælp til at blive opmærksomme på, hvorledes I kan hjælpe hinanden med at blive den, som I gerne vil være i jeres relation. Og genopleve det, der fik jer til at vælge hinanden.

Det kan også være aktuelt at få støtte til at opløse forholdet på den bedst tænkelige måde således, at I hver for sig kan slippe dét, I gerne vil gøre jer fri af – for at komme videre i jeres næste livsfase.

Hvis adskillelse er på tale og I er gift og har børn sammen, er det helt afgørende at få talt om, hvorledes I mestrer overgangen fra at være i et ægteskab til at varetage et forældreskab. Til gavn for jeres børns udvikling og trivsel. 

Overvej at give hinanden et kortere eller længere samtaleforløb, hvor I får indsigt i det, der er sket eller er ved at ske mellem jer. Hvor I lærer jer selv og hinanden bedre at kende og kan komme bedst muligt videre i livet.

Hvordan arbejder vi?
Når I kommer til os for at få hjælp, har I sikkert drøftet jeres parforhold mange gange uden rigtig at komme videre. Og måske har I også skændtes og fået sagt nogle ’sandheder’ til hinanden. Det er trist og smertefuldt og en vej, det er uhensigtsmæssigt at fortsætte ud af.

Vi kan tilbyde jer en tryg ramme, hvor det bliver muligt at tale om dét, der er svært i forholdet. Vi sørger for, at hver af jer dels får mulighed for at sætte ord på jeres tanker og handlinger i forholdet og dels oplever at blive hørt og lyttet til. Vi skaber mulighed for, at I får ny indsigt i hinandens tanker, følelser og behov og langsomt opdager nye sider af jer selv og af hinanden. Vi undersøger sammen med jer, hvilke nye handlemuligheder I kan finde frem til og være fælles om og hjælper jer til at gøre disse handlemuligheder til virkelighed.

Ring eller send en mail!

Aut. psykolog Anne Karin Smidt
mobil 5151 3838 / mail aks@annekarinsmidt.dk

Ring eller send en mail!

Aut. psykolog Henrik Fischer
mobil 2126 0935 / mail henrik@hfischer.dk