KONFLIKT(op)LØSNING I STORE SOM SMÅ GRUPPER 

Få energien tilbage, så I kan trives igen og løse jeres opgaver lettere.

Det tapper virkelig én for energi, når der opstår uenigheder og/eller konflikter i samarbejdet. I kølvandet på uløste konflikter kan der let opstå forskellige former for paranoide forestillinger om både sig selv og de andre. Ens dømmekraft kan midlertidigt føles ustabil. 

Dét, jeg gør, er at:
– Skabe klare strukturer således, at det bliver muligt i ro og mag at sætte ord på de forskellige personers oplevelser af situationen.

– Opsummere på de centrale temaer, der er i spil.

– Finde frem til, hvad de involverede tænker om mulige løsninger – på kort og lidt længere sigt.

– Formulere de næste skridt sammen med jer – med blik på forståelse af kerneydelsen, rammer for at løse denne samt de involveredes roller og ansvar – og ende med nogle (få) realistiske aftaler.

Er der opstået konflikter/uenigheder i din leder- eller medarbejdergruppe, som hæmmer opgaveløsningen og arbejdsglæden? 

Hvad får du/I/gruppen ud af et sådant forløb?

  • Bedre trivsel, større forståelse og bevidsthed om dét, der gik forud for forløbet 
  • Konstruktivt samarbejde med større klarhed og fælles formulerede aftaler 
  • Metoder til at gribe ind, når noget uhensigtsmæssigt opstår
  • Skabe bevidsthed om dét, som de involverede kan mærke, de har lært

Dette kan finde sted i form af forløb à 2-3 timer med nogle ugers mellemrum.

Mægling – mellem to eller flere parter.

Akut rådgivning.

Organisationsudvikling – længerevarende forløb.