INDIVIDUEL TERAPI

Der kan være flere grunde til at have et samtaleforløb med en psykolog.
Det kan være på grund af akutte hændelser, der her og nu ændrer din kendte måde at fungere på. 

Det kan være uventede hændelser som en fyring på jobbet, en pludselig konstateret sygdom, en partners utroskab, en alvorlig ulykke i den nærmeste familie, et dødsfald mv.

Det kan også være på grund af længere tids belastning i privatlivet såvel som på arbejdspladsen, der endelig slår igennem og får konsekvenser for din varetagelse af dit liv ude og hjemme. Det kalder vi ofte for stress. Det kan være længere tids samlivsproblemer med partneren eller problemer med at samarbejde med partneren om fx børn og unge og deres opvækst.

Det kan også handle om tiltagende utryghed i form af forskellige former for angst og det kan handle om tristhed og manglende lyst til livet – vi kalder det for en depressiv tilstand, når du opfatter alt som meningsløst og ligegyldigt.

Du kan være ung eller ældre og i perioder synes, at livet med alle dets krav og gøremål kan virke uoverskueligt og at det kan være svært at forestille sig selv i et fremtidigt liv. Det kan vi kalde for en eksistentiel krise.

Du kan også stå i en akut valgsituation og have behov for vejledning og rådgivning.

Hvordan arbejder vi?
Som udgangspunkt anbefaler vi 3 – 5 samtaler, hvor vi sammen omhyggeligt afdækker dine problemer og nænsomt prøver at skabe forståelse for, hvad disse gør og har gjort ved dig. Derefter begynder vi at overveje og afprøve nye handlemuligheder. Dine egne livshistorier er i fokus og vi leder efter mønstre og temaer, der i større eller mindre grad fastholder dig i en adfærd, som du ønsker at ændre.

Vi har samtaler med børn, unge og voksne samt med par. Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, har vi først en indledende samtaler med forældrene, hvor vi tager stilling til det videre forløb. Dette kan bl.a. betyde, at vi derefter taler med barnet/den unge alene og afslutningsvis taler med barnet/den unge og forældrene sammen.  

Hvad gør du?
Kontakt os på mail eller telefon. Når du kontakter os, aftaler vi med det samme en tid i nærmeste fremtid. Hvis du ikke kommer igennem til os på telefonen, lægger du besked på svareren og vi kontakter dig senest dagen efter. Vores praksis er beliggende tæt på Emdrup Sø på Danstrupvej 9, Ydre Østerbro i området mellem Emdrupvej, Lyngbyvej og Tuborgvej – tæt på Emdrup station.

Ring eller send en mail!

Aut. psykolog Anne Karin Smidt
mobil 5151 3838 / mail aks@annekarinsmidt.dk

Ring eller send en mail!

Aut. psykolog Henrik Fischer
mobil 2126 0935 / mail henrik@hfischer.dk