COACHING – mulige temaer

  • Ledelse opad, nedad, henad, udad, indad – hvor er det vigtigt lige nu?
  • Håndtering af komplekse problemstillinger
  • Måden at tage sin rolle og autoritet på i organisationen og hvorledes det hænger sammen med denne leders egen og andres psykologi
  • Implementering af nye tiltag
  • Ledelseskvalitetsmåling – drøftelse af denne i et fremadrettet perspektiv
  • Kommunikation og samarbejde – med konkrete personer i konkrete situationer
  • Ledelse af ledere
  • Egen trivsel, energi og lyst

Individuelle coachingforløb for ledere

Ethvert forløb er unikt og nøje afstemt i forhold til, hvad du har brug for som leder. Jeg møder dig dér, hvor du er lige nu og vi tager fat i, hvor du gerne vil hen.

Forløbet tager udgangspunkt i den kontekst, du som leder er i.

COACHING – Forløb

Coaching skal frigøre de udviklingspotentialer, der ligger lige for. Det er, hvad jeg vil kalde udvidet opmærksom i forhold til dig eller jer, som jeg coacher.

Jeg er godt forankret i det organisationspsykologiske, systemiske, narrative såvel som det psykodynamiske felt. Når det er sagt, vil jeg tilføje – og pragmatisk.

Det skal virke for dig i din hverdag.

Jeg arbejder
– konkret og struktureret, når det gælder om at indkredse de væsentligste temaer at fokusere på - lige nu, på kort og lidt længere sigt

– dernæst metareflekterende, når jeg perspektiverer disse temaer i en grundig dialog og

– kreativt og varieret i udvælgelsen af metoder til at arbejde med de valgte temaer på.

I et forløb lægger jeg vægt på, at vi mellem coachinggangene aftaler nogle fokusområder for træning, selviagttagelse og/eller konkrete handlinger. Således tænker jeg i implementering fra start - såvel i ydre handlinger som i indre dybere forståelse af dig selv og din rolle i den organisatoriske kontekst, som du befinder dig i.

Har du brug for at standse op og få talt om dit ståsted som leder lige nu?