"Konflikthåndtering for TAP og studievejledere på VUC"
VOKSEN Uddannelse, nr. 116, april 2016 side 18-22.

”Kollegial supervision. Hvordan man bliver lærer i eget hus – igen!”
Gymnasiebladet, maj 2015 s. 52-56.
Uddannelsesbladet 03 2015 s. 34-36.

”Kollegial supervision – et væksthus for lærere.”
Voksen Uddannelse, i samarbejde med Ulla Bonde Tilma og Anne-Mette Rasmussen, 90/2009.

"Konfliktløsning i praksis"

”Sammenlægning af institutioner – kaos, kamp eller konsensus?”
Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 1/1994 s. 3-15.