Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

LEDERUDVIKLING – internt

 

Fra strategi til implementering

Når strategien er lagt, støtter jeg ledere i at gennemføre denne. Grundige dialoger skal til for at medarbejderne får ejerskab og en dybere forståelse af, hvad disse strategier kommer til at betyde i handlinger på kort og længere sigt. Jeg faciliterer de dialoger, der giver mening for organisationen i den sammenhæng. 

Udvikling af ledergruppe via sparring og aftalt feedback

Dét, der virkelig udvikler en gruppe er, når deltagerne deler deres ledelsesmæssige dilemmaer på en konstruktiv og struktureret måde. Og får feedback med udgangspunkt i praksis. Disse metoder lærer I her.

Pædagogisk Ledelse - arbejde med feedback og feedforward

I 2017 samarbejder jeg med en organisation om, hvorledes den pædagogiske ledelse giver medarbejderne feedback og feedforward i en særlig dialogform. Den enkelte leder indkredser sammen med medarbejderen, hvilke temaer, denne ønsker feedback på. Dernæst observerer lederen denne medarbejder i undervisningsrummet.

Jeg giver ledelsen feedback på, hvordan de giver feedback til medarbejderne. Sidder med som flue på væggen – afstemt og aftalt på forhånd.

De samme lærere træner jeg i, hvorledes de giver deres kursister feedback.

Eksempler på temaer, jeg tilbyder at fokusere på:

Personlig autoritet og gennemslagskraft – hvad ser andre, når du bruger ”det”?

Professionelle samtaler – træning i at gennemføre de udviklende samtaler såvel som de konfronterende samtaler.

Facilitering af møder, hvor kompleksiteten er høj i forbindelse med for eksempel forandringsprocesser, innovative tiltag eller konflikter/uenigheder.

Medarbejderinspireret lederudvikling – lær at spørge medarbejderne om, hvilken form for ledelse, de har brug for nu.

 

 

LEDERUDVIKLING