Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

OK 13 stiller krav til personalet i gymnasieskolen om en anderledes måde at arbejde på. I øjeblikket eksperimenteres der rundtomkring på skolerne med fælles forberedelse, fasthol­delse, udbygning af teamsamarbejdet og meget mere, og overenskomsten stiller også nye krav til lærerne, hvad angår samarbejdet med eleverne, med kollegerne og med ledelsen. Denne kronik giver et konkret bud på, hvordan kollegial supervision kan revitalisere læreren i forhold til disse anderledes måder at arbejde på i forhold til kursister, som kalder på klare, relationsskabende og handlekraftige autoriteter i klasserummet. (Af Cathrine Lønholdt og Anne Karin Smidt)

 

AstmaAllergi, november-december 2011, side 12:

Så luk dog for h*!#/!% det vindue, alle de pollen gør mig jo syg! Inden du farer i flint over kollegaens ubetænksomhed, bør du rette blikket mod dig selv. Har du egentlig fået meldt ud, hvad du er allergisk over for, og hvordan dine kolleger og din arbejdsplads bedst tager hensyn til dig? Hvis ikke, er det måske, fordi du synes, at det er en svær samtale at tage. Erhvervspsykolog med speciale i kommunikation og konflikthåndtering Anne Karin Smidt hjælper dig til at komme godt i gang. (Udgivet af Astma-Allergi Danmark, www.astma-allergi.dk)

 

Kollegial supervision – et væksthus for lærere

"Denne artikel handler om at arbejde med kollegial supervision. Omdrejningspunktet er nogle konkrete erfaringer fra et forløb, vi har arbejdet med over et par år. Vi tre forfattere har samarbejdet om dette forløb – med forskellige roller. To af os – Ulla Bonde Tilma (UBT) og Anne-Mette Rasmussen (AMR) har været initiativtagere til forløbene og har været deltagere. En af os – Anne Karin Smidt (AKS) har været ekstern konsulent og har haft rollen som underviser og proceskonsulent." (Udgivet af VUC, København. Publiceret i Voksenuddannelse nr. 90, oktober 2009)

 

Autoritet til tiden

Kan man tage autoritet som leder, uden at være autoritær? Svaret er ja, men ikke enkelt. I 70’erne blev ledere kaldt autoritære, når de ned til mindste detalje udøvede ledelse udfra regler og procedurer i stive organisationsstrukturer. I dag er strukturerne i vores organisationer mere “flydende” end før. Dermed er fokus flyttet fra en ydre “autoritær” struktur til nødvendigheden af en større tiltro til den enkeltes indre autoritet. Spørgsmålet er, hvordan du i rollen som leder kan tage autoritet overfor medarbejdere, der på samme tid opfordres til at være selvstændige. (Af Henning Green, erhvervspsykolog, og Anne Karin Smidt)

 

Kan jeg få lov til at tænke selv?

Sproget er både lederens gave og byrde. Med sproget kan vi sende gift eller gødning. Den amerikanske filosof Gregory Bateson sagde på et tidspunkt: Der er ikke noget ved ordet kat, som kradser, og det kan han jo have ret i. Det er vores erfaringer og den aktuelle situation, som danner baggrund for fortolkninger og følelser af et givent ord. Stories told, stories lived, sagde han. Altså noget med, at de ord vi beskriver situationer, personer, hændelser med er en del af vores egen måde at forstå og fortolke på. Således også ordet forandringsvillighed. (Af Henning Green, erhvervspsykolog, og Anne Karin Smidt)

 

Konfliktløsning i praksis

Konflikt er dynamik. Forskellige parter mener noget forskelligt. Vil noget forskelligt. Konflikt er en del af al udvikling. Hvordan håndtere en konflikt så begge parter kommer videre? På en arbejdsplads kan der være tale om instrumentelle konflikter, interessekonflikter, værdikonflikter og personlige konflikter. De blander sig ofte med hinanden. Udfordringen er at kunne skelne mellem de forskellige konflikter, for derved at kunne se mulige handlinger. (Af Henning Green, erhvervspsykolog, og Anne Karin Smidt)

 

Sammenlægning af institutioner – kaos, kamp eller konsensus?

Sammenlægning af skoler og andre institutioner er en del af hverdagen for mange medarbejdere. Offentlighedens fokus på dette fænomen er på økonomiske fordele, der kan være forbundet med denne proces, mere end det er på den sociale og emotionelle forandringsproces, som de implicerede indgår i. Min hensigt er i denne sammenhæng at beskrive og analysere nogle af de problemer, der kan opstå ved en sammenlægning, samt pege på PPR-medarbejderens mulige rådgivningsstrategier.

Artikler