Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

TEAM-UDVIKLING - fra at være en gruppe af ledere til at blive en ledergruppe

En gruppe kan kun udvikle sig ud fra dét, den deler. Det vil sige via kommunikation om alt dét, der er vigtigt for at løse samarbejdet om opgaven, herunder feedback. Også når noget giver sved på panden.

Hvis man ønsker at være et team, er det centralt, at man udvikler hinanden gennem feedback og feedforward. At dele tanker og følelser. Man arbejder bevidst på at blive processtærke, kan man sige. Det betyder for eksempel, at når man taler om ”noget”, så er gruppen såvel som den enkelte leder bevidst om, på hvilken ”måde”, at denne kommunikation finder sted på.

Man bestræber sig på at lære hinandens psykologi at kende. Og sin egen!

Eksempler på dét, der kan finde sted i et sådant forløb:

  • Et afklarende møde, hvor gruppens ønsker og succeskriterier for teamudviklingen bliver fortalt
  • Udviklingsmøder med henblik på bevidsthed om gruppens styrker og de vigtigste udfordringer lige nu og på lidt længere sigt – indadtil som udadtil i forhold til medarbejdere, ledelse opad og ledelse udad. Disse arbejder vi grundigt og varieret med
  • Indhentning af feedback fra interessenter
  • Feedback og feedforward i teamet.

Mine erfaringer er, at et sådant forløb medfører en øget:

  • Selvindsigt og handlekraft som individ / team
  • Tillid til hinanden
  • Bevidsthed om egne ressourcer og hvordan de bedst anvendes i dette team.

Option:

Tests kan inddrages undervejs. Jeg er certificeret i MBTI/JTI og FIRO samt Mannaz’ 360 graders lederudviklingstest. Desuden arbejder jeg med Det Personlige Portræt, inspireret af psykolog Anders Riesling.

 

 

TEAM-UDVIKLING