Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

PROCESKONSULTATION


Jeg har mange års erfaring med og træning i at facilitere store som mindre grupper. Jeg lægger vægt på høj grad af deltagerinvolvering og at udvikle kreative metoder der gør, at forløbet bliver varieret, inspirerende og skaber resultater.

Denne ydelse kan være i forbindelse med afholdelse af:

  • Temadage for en afdeling
  • Seminarer for dele eller hele arbejdspladsen

Temaerne kan for eksempel handle om

  • Håndtering af nært forestående forandringsprocesser
  • Samarbejde på tværs på arbejdspladsen
  • Formulering af et fælles værdigrundlag og få disse ”ud at gå” på arbejdspladsen, så I kan mærke dem i og mellem jer internt – samt mellem jer og  eksternt  i forhold til jeres kunder og andre interessenter
  • Vanskeligheder og løsninger af disse efter en forandringsproces
  • Selvledelse – hvad betyder det på vores arbejdsplads?
  • Hvordan er det at være på denne arbejdsplads lige nu? Undersøgelse af følelser og tanker lige nu. Og – ud fra dét vælge de vigtigste indsatser.

Opgaven formulerer jeg i tæt samarbejde med mine kunder. Som led i proceskonsultationen kan opfølgning på resultater og aftaler indgå for at støtte implementeringsfasen.

 

PROCES - KONSULTATION