Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

TERAPI

TIL ENKELTPERSONER

Der har brug for at få støtte til at håndtere for eksempel stress, en depressiv tilstand, en krise, svære bekymringer, et tab, eksistentielle livstemaer.

TIL PAR – i forskellige livsfaser:

Unge par, der er ved at etablere sig

Giv hinanden et kort forløb, så I undgår de vigtigste faldgruber og desuden får samtalemetoder til, når (ikke hvis) noget giver sved på panden imellem jer. I er formodentlig allerede opmærksomme på nogle punkter hos den anden – og måske også hos jer selv.

I kan i et forløb blive opmærksomme på, hvorledes I kan hjælpe hinanden med at blive den, som I gerne vil være i jeres relation.

Par, der overvejer skilsmisse

Der kan være tale om hjælp til at blive i ægteskabet, og finde frem til vigtige skridt at tage hver for sig og sammen i den forbindelse.

Det kan også være aktuelt at få støtte til at komme ud af ægteskabet på den bedst tænkelige måde således, at I hver for sig kan slippe dét, I skal gøre jer fri af – for at komme videre i jeres næste livsfase.

Hvis dette er tilfældet og at I har børn sammen, er det helt afgørende at få talt om, hvorledes I mestrer overgangen fra at være i et ægteskab til at varetage et forældreskab. Til gavn for jeres børns udvikling og trivsel.

Par, hvor den ene eller begge to, er ved at gå på pension – wellness-samtaler (*)

Samtaleforløb om jeres tanker i forbindelse med den overgang:
Hvordan vil I gerne have det sammen og hver for sig?
Planlægning af jeres fremtid sammen og hver for sig.
Faldgruber i denne livsfase og hvordan I undgår dem.
Livsduelighed og livskvalitet – hvad er det betinget af for jer?

 

(*) Dette begreb opfandt en deltager, da jeg holdt et foredrag for seniorer, der overvejer at gå på pension. Hun sagde:

”Ethvert par skulle forære sig selv og hinanden et samtaleforløb hos sådan én som dig. Man kunne kalde det en slags wellness-samtaler.” 

TERAPI