Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

KONFLIKT(op)LØSNING I store som små GRUPPER


Få energien tilbage, så I kan trives igen og løse jeres opgaver lettere.

Det tapper virkelig én for energi, når der opstår uenigheder og/eller konflikter i samarbejdet.  I kølvandet på uløste konflikter kan der let opstå forskellige former for paranoide forestillinger om både sig selv og de andre. Ens dømmekraft kan midlertidigt føles ustabil.

Dét, som jeg kan hjælpe med via facilitering af grundige dialoger, er at:

  • Skabe klare strukturer således, at de involverede i ro mag kan sætte ord på deres opfattelser og oplevelser af situationen
  • Lytte til dét, der er fælles og forbinder de involverede
  • Hjælpe til at forstå de benævnte situationer i den organisatoriske kontekst, som de involverede befinder sig i
  • Støtte de involverede i at tale om, hvordan det påvirker dem i dagligdagen (her er der næsten altid stor enighed om de stærke følelser, situationen har aktiveret)
  • Finde frem til, hvad de involverede tænker om mulige løsninger – på kort og lidt længere sigt
  • Prioritere disse tanker og formulere de næste vigtige skridt – med blik for forståelse af kerneydelsen, rammer for at løse denne og de involveredes roller og ansvar – og ende med nogle (få) realistiske aftaler
  • Finde frem til et respektfuldt og konstruktivt samarbejde med feedback i hverdagen til foregribelse af, at lignende situationer opstår igen
  • Skabe bevidsthed om dét, som de involverede kan mærke, at de har lært.

Dette kan finde sted i form af:

Forløb à 2-3 timer med nogle ugers mellemrum

Mægling – mellem to eller flere parter

Akut rådgivning

Organisationsudvikling – længerevarende forløb

                                                                                                                                                                                                  

 

 

KONFLIKT - (op)LØSNING