Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

INDIVIDUELLE COACHINGFORLØB FOR LEDERE


Ethvert forløb er unikt og nøje afstemt med den enkelte leders tanker om udbytte. Jeg møder lederen dér, hvor lederen er lige nu og gerne vil hen.

Forløbet tager udgangspunkt i den kontekst, lederen er leder i.

COACHING – mulige temaer 

 • Ledelse opad, nedad, henad, udad, indad – hvor er det vigtigt lige nu?

  • Håndtering af komplekse problemstillinger
  • Måden at tage sin rolle og autoritet på i organisationen og hvorledes det hænger sammen med denne leders egen og andres psykologi
  • Implementering af nye tiltag
  • Ledelseskvalitetsmåling – drøftelse af denne i et fremadrettet perspektiv
  • Kommunikation og samarbejde – med konkrete personer i konkrete situationer
  • Ledelse af ledere
  • Egen trivsel, energi og lyst

Sådan arbejder jeg sammen med den, jeg coacher

Coaching skal frigøre de udviklingspotentialer, der ligger lige for. Dét er jeg, hvad jeg vil kalde, udvidet opmærksom på i forhold til den eller dem, som jeg coacher.

Jeg er godt forankret i det såvel organisationspsykologiske, systemiske, narrative og psykodynamiske felt. Når det er sagt, vil jeg tilføje – og pragmatisk.

Det skal virke for dig i din hverdag.

Jeg arbejder 1) konkret og struktureret, når det gælder om at indkredse de væsentligste temaer at fokusere på - lige nu, på kort og lidt længere sigt. Dernæst 2) metareflekterende, når jeg perspektiverer disse temaer i en grundig dialog og 3) kreativt og varieret i udvælgelsen af metoder til at arbejde med de valgte temaer på.

I et forløb lægger jeg vægt på, at vi mellem coachinggangene aftaler nogle fokusområder for træning, selviagttagelse og/eller konkrete handlinger. Således tænker jeg i implementering fra start - såvel i ydre handlinger som i indre dybere forståelser af sig selv og sin rolle i den organisatoriske kontekst, som den pågældende befinder sig i. 

 

COACHING