Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.

Danstrupvej 9
2100 København Ø

Telefon 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

SUPERVISION I GRUPPE

 

At dele dilemmaer, tvivlsspørgsmål, udfordringer, besværligheder, glæder, succeser på en klagørende, lærende og struktureret måde er grundlæggende for udvikling, udfoldelse, selvforståelse og øget handlekraft.

At gøre det i en gruppe øger læringskurven betydeligt:

  • Deltagerne kan spejle sig i hinandens problemstillinger

  • Den ensomhedsfølelse, der ofte er forbundet med at opleve problemstillinger, reduceres betydeligt ved at dele det i en gruppe

  • Deltagerne får træning i at fremlægge en problemstilling

  • Deltagerne får træning i at reflektere og metareflektere over problemstillinger

  • Deltagerne bliver vidner for hinandens udvikling.

Jeg tilbyder forløb, hvor grupper arbejder 2-3 timer om måneden. Vi aftaler nærmere om varighed. Hver gang er der en stram struktur. Jeg indleder med en meningsfuld øvelse, der samler gruppen og hjælper den enkelte til fokus og kvalitet. Derefter supervision. Måden, jeg arbejder på med disse, varierer.

Hvis gruppen har ønske om at arbejde med, hvorledes gruppen udvikler sig som gruppe i løbet af et sådant forløb, tilbyder jeg dette.

SUPERVISION I GRUPPE