Anne Karin Smidt er en erhvervspsykologisk virksomhed, der arbejder med
Organisations- og lederudvikling  ·  Grupper – teams, afdelinger, ledergrupper  ·  Enkeltpersoner – ledere, medarbejdere

Om organisationsudvikling og coaching

Gitte Mondrup, cand.psyk., specialist og supervisor i børnepsykologi, klinikchef, Børnekliniken:

Vi har samarbejdet med Anne Karin Smidt i over 10 år om mange forskellige opgaver: Teambuilding til vores tværfaglige undersøgelsesteam, facilitator på vores personaledage, organisationsudvikling, coaching til enkelte medarbejdere omkring specifikke problematikker, samt coaching og udvikling af lederteamet på Børnekliniken. Anne Karin har via et indgående kendskab til vores organisation og høje faglighed været i stand til ”at grave dybt ned” og derved understøtte såvel den enkelte medarbejder som organisationens udvikling. Hun har endvidere formået at til trods for at hun skulle arbejde såvel med medarbejdersiden som ledelsessiden at give den enkelte oplevelsen af solidaritet og respekt. Samarbejdet mellem personale, ledelse og Anne Karin har hver gang været præget af klar og grundig planlægning, afstemning af forventninger og muligheder, fokus på organisationens behov og de løsninger og resultater, der er kommet frem, har været inspirerende og praktisk mulige at implementere. Efterfølgende har ledelse og medarbejdere således stået med konkrete ideer til at arbejde videre i organisationen med de udfordringer, som blev synlige.

 

Om supervision i gruppe

Jannie Sørensen, praktiserende læge:

Supervision for mig i denne gruppe betyder tryghed, ny energi og forståelse. Jeg bliver til stadighed klogere og mere forstående overfor livets problemer. Som praktiserende læge bliver jeg bedre til at kommunikere med patienter og til at tackle besværlige situationer. Anne Karin er dybt professionel og idérig til at afprøve forskellige arbejdsmetoder. Jeg er glad for, at arbejdet er meget gruppebaseret og ikke er rollespil. Det er rart med forskellige indgangsvinkler til dagen, der får tankerne på ret spor. Det er sjovt med mere kropslige øvelser. De forskellige metoder er med til at løfte supervisionen, så udbyttet bliver bedre. Vedvarende alternative arbejdsmetoder bliver jeg aldrig træt af– det åbner sindet.

Søren Wichmand, praktiserende læge:

Anne Karin har mange nytænkende tilgange til supervision. Mange gode indledende – ofte kreative øvelser er en god måde at ”lande” på efter en stressende dag. Vi kommer mere tilstede og bliver bevidstgjort om, hvordan man egentlig har det. Vigtigt for en gruppe af praktiserende læger som os, som hele tiden bruger hjernen. Jeg er blevet bedre til at stole på min intuition og til at se mønstre i, hvad der sker omkring mig. I løbet af årene er vores supervision blevet mere og mere dybdegående.

Annelise Mcmillan, praktiserende læge:

Jeg er blevet klogere på mig selv, har lært at se nogle nye styrker ved mig selv. Fået en chance for at kigge på nogen tillærte holdninger, jeg havde til mig selv. Blevet bedre til at udnytte flere ressourcer, som jeg besidder. Efterteste om det nu er rigtigt dét, jeg tror om mig selv og andre. Helikopterperspektiv. Afprøvet mange kreative og sjove metoder – for eksempel tegne og digte sessioner som reflekterende teams. Øvelsen, hvor man sad bag hinanden og skulle coache var meget interessant.

Henrik Rømer, praktiserende læge:

Supervisionsgruppen har været et vigtigt åndehul for mig– en base og en stor støtte. Jeg er/har været taknemlig for at være med i gruppen og for tiden med Anne Karin som supervisor. Anne Karin Smidt har som supervisor været omsorgsfuld, lyttende, favnende og kærligt konfronterende.

 

Om teamudvikling

Else Clausen, afdelingsleder Hedebocentret:

Teamwork og Revitalisering – seminaret for én af vores afdelinger– har været et "løft" til afdelingen forstået på den måde, at vi efterfølgende har oplevet at arbejde mere i et team med åbenhed og ærlighed også omkring det, som kan være svært. Min oplevelse er større arbejdsglæde- kan også ses i vores APV. Jeg har en større bevidsthed på, hvad jeg kan give til personale gruppen/ unge gruppen og hvad/ hvem jeg kan trække på i personalegruppen. Jeg oplever større tryghed – vi passer på hinanden. Vi tager problemet op på afdelingsmøde, når det er der/eller går direkte til hinanden. Jeg har større glæde i mit arbejde.

 

Om coaching

Jens Alsbirk, chef for EU og International Afdeling, Dansk Erhverv:

Anne Karin Smidt er som coach velforberedt og to-the-point. Det allerbedste har faktisk været frirummet – det med at kunne snakke roligt og uden afbrydelser. Og meget nyttigt at få sat ord på mine kompetencer, faglige udviklingspunkter og udfordringer. Jeg kan i høj grad anbefale Anne Karin Smidt som coach.

Lykke Outzen, sektionschef, International Pension & Social Sikring, Udbetaling Danmark:

Jeg har været meget glad for mit forløb hos Anne Karin Smidt. Jeg er kommet hos hende i løbet af et år for at få coaching til min lederrolle. Anne Karin er via sin uddannelse god til både den almindelige coaching, men også til de psykologiske mønstre, som viser sig i mit lederskab. Hun er god til at lytte, udfordre og sætte tingene i perspektiv. Jeg har kunnet tale med en helt uvildig person om de ledelsesmæssige og personalemæssige udfordringer, som jeg støder på i min hverdag. Mellem samtalerne har jeg haft opgaver, hvor jeg selv har kunnet prioritere, hvor meget tid jeg ville bruge på dem. Jeg har ikke følt mig presset til at løse opgaverne, men har kunnet bruge dem som motivation. Anne Karin har været god til at få mig til at reflektere på en helt anden måde, end jeg normalt gør, hvilket har fået nogle nye sider af mig selv frem. Jeg føler mig meget mere sikker på mig selv. Jeg har fået et højere selvværd. Det er blevet lettere for mig at håndtere konflikter og se muligheder i at tage fat i konflikten i stedet for at undgå den. Jeg husker langt mere fra dette coachingforløb end adskillige lederkurser, jeg har været på.

Afdelingsleder hos Marianne Dulong, smykker:

Efter en ubehagelig konfrontation med en trick tyv var det befriende at få renset mentalt ud hos erhvervspsykolog Anne Karin Smidt. Hos Anne Karin genfandt jeg min sædvanlige følelse af tryghed. Efter mit besøg hos Anne Karin, blev jeg bevidst om, at jeg havde gjort det rigtige– både i form af håndteringen af tyven og ved at tage i mod tilbuddet fra mine chefer om professionel hjælp. Jeg kom styrket ud på den anden side.

Anne Karin Smidt
Erhvervspsykolog
Aut.cand.pæd.psych.
Danstrupvej 9
2100 København Ø
Telefon 51 51 38 38
aks@annekarinsmidt.dk

Bispebjerg Hospital

BL - Danmarks Almene Boliger

Børnekliniken

Comwell

Copenhagen Business School

Center for Konfliktløsning

Danmarks Lærerforening

Danmarks Radio

Dansk Erhverv

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark

Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Egedal Kommune

Finansforbundet

Finansrådet

Folkekirkens Nødhjælp

Frederiksberg Hospital

Frederiksværk

Frie Skolers Lederforening

Gentofte Kommune

Greenland Contractors

Gribskov Gymnasium

Halsnæs Kommune

Hedebocentret

Kort- og Matrikelstyrelsen

KVUC

Københavns Kommune

Københavns Universitet

Landsskatteretten

Marianne Dulong

New Stories

Nokia

Nordea

Nørresundby Bank

Odsherred Kommune

Pensionsstyrelsen

Plan 1 Arkitekter A/S

Praktiserende lægegrupper

Rigshospitalet

Roskilde/Køge/Fakse Sygehuse

RUC - Roskilde Universitet

Sekretariatet for Interreg IV A Öresund

Søfartsstyrelsen

TDC

UCC

Unipension

VUC Lyngby

VUC Nordsjælland

VUC Roskilde

VUC & HF Thy-Mors

Rekvirenter