Velkommen!

Få inspiration, udfordring og hjælp til ledergrupper, afdelinger og ledere/medarbejdere, hvor målet er større forståelse, bedre kommunikation, øget selvindsigt og handlekraft i forhold til jeres kerneydelse.

Jeg arbejder med og for såvel private som offentlige virksomheder. Jeg lægger vægt på, at der er tale om samarbejde. Jeg arbejder ikke ud fra faste koncepter. Jeg er samarbejdspartner med organisationspsykologiske perspektiver på dét, der er det rigtige at gøre lige nu – i forhold til jeres fortælling om jeres ståsted og om de skridt, I ønsker at tage. Mine valg af metoder involverer deltagerne på flere måder før, under og efter de forløb, vi aftaler.

Vi lever i en tid med høj grad af kompleksitet, så uforudsigelighed og tab af kontrol er et vilkår. Også for konsulenten. Således kan du bede mig om at ændre på indholdet, hvis det viser sig, at der er sket noget i din organisation, som gør, at vi skal fokusere på noget andet end dét, vi oprindelig aftalte.

I 2021 skal jeg arbejde med

Organisationsudvikling
Et længerevarende organisationsudviklingsforløb for ledelse og medarbejdere, der har som ambition at blive den ”bedste” arbejdsplads i forhold til kommunikation indadtil som udadtil.

Feedback- og supervisionsforløb
Et systematisk feedbackforløb med fokus på udvikling af professionelle samtaler. Med afsæt i konkrete samtaler giver jeg de professionelle feedback efter grundige indledende samtaler om ønsker til feedback. Startede med et pilotprojekt i 2020 for 15 deltagere. I 2021 skal min kollega og jeg arbejde med yderligere 80 deltagere. Udover kick-off og afslutningsseminar får hver deltager 3 samtaler.

Kurser for nyuddannede læger
Kurset har til formål at udvikle klar kommunikation mellem læge og patient. Træning, supervision, feedback og oplæg er kernen i designet af kurserne. 

Supervision af ledelses- og medarbejdergrupper

Coaching af ledere/direktører

Terapeutiske forløb