Velkommen!

Få inspiration, udfordring og hjælp til ledergrupper, afdelinger og ledere/medarbejdere, hvor målet er større forståelse, bedre kommunikation, øget selvindsigt og handlekraft i forhold til jeres kerneydelse.

Jeg arbejder med og for såvel private som offentlige virksomheder. Jeg lægger vægt på, at der er tale om samarbejde. Jeg arbejder ikke ud fra faste koncepter. Jeg er samarbejdspartner med organisationspsykologiske perspektiver på dét, der er det rigtige at gøre lige nu – i forhold til jeres fortælling om jeres ståsted og om de skridt, I ønsker at tage. Mine valg af metoder involverer deltagerne på flere måder før, under og efter de forløb, vi aftaler.

Vi lever i en tid med høj grad af kompleksitet, så uforudsigelighed og tab af kontrol er et vilkår. Også for konsulenten. Således kan du bede mig om at ændre på indholdet, hvis det viser sig, at der er sket noget i din organisation, som gør, at vi skal fokusere på noget andet end dét, vi oprindelig aftalte.

I 2022 glæder jeg mig ved at arbejde med følgende opgaver:

Organisationsudvikling
I en forholdsvis nystartet virksomhed samarbejder jeg med direktør, udviklingschef og medarbejdere om at udvikle en hensigtsmæssig samarbejds- og feedbackkultur til gavn for virksomheden, de forskellige teams og de enkelte medarbejdere.

Konflikthåndtering i en privat virksomhed
I en privat virksomhed er der en dårlig og uhensigtsmæssig stemning i et team. Tavshed og hvisken kendetegner hverdagen.  Min opgave er at skabe en øget forståelse for forklaringen og andelen af dette hos den enkelte, i gruppen som hos ledelsen samt at give konkrete redskaber til at udvikle en konstruktiv kommunikation og samarbejdskultur indadtil som udadtil – til gavn for de enkelte medarbejdere, teamet og virksomheden. 

Kurser i Patientkommunikation
Obligatoriske kurser for nyuddannede læger, der har til formål at udvikle en bevidsthed hos den enkelte læge om, hvor væsentlig dennes kommunikationsstil er i relation til sine patienter. Træning, supervision på aktuelle cases, feedback og oplæg er kernen i designet af kurserne.

Supervision/coaching i grupper
Jeg har aftaler med 12 grupper i 2022.

Coaching af ledere/direktører
Eksempler på temaer: Udvikling af meningsfulde MUS-samtaler. Stress- forståelse og håndtering. Ledelse af forandringsprocesser. Personlig udvikling i rollen som leder. At tage autoritet. At kunne skelne mellem lederrollen, når det gælder om at træde op på ølkassen som kaptajn og formidle rammer og retning for virksomheden, og når lederrollen handler om at være guldgraver med fokus på udvikling af teams, medarbejdere,  herunder at give feedback, motivere og somme tider at konfrontere. 

Terapeutiske forløb
Eksempler på temaer som ængstelse/angst, depressive træk/depression, eksistentielle problemstillinger, stress/belastning, selvforståelse, selvtillid, selvværd, kæreste- og familieproblemer, fortidige problemstillinger, der dukker op.

Feedbackkultur
Min ambition for 2022 er at arbejde endnu mere med feedbackkultur - til gavn for virksomheden, teamet og de enkelte medarbejdere.  Jeg har givet dommere feedback i forbindelse med retsledelse, ledere i forbindelse med MUS-samtaler og mødeledelse, socialrådgivere og sagsbehandlere i forbindelse med borgersamtaler, vejledere inden for sundhedsvæsenet i forbindelse med vejledningssamtaler. 

For mig er feedback og feedforward nok de væsentligste elementer i professionel og menneskelig udvikling.