Velkommen!

Få inspiration, udfordring og hjælp til ledergrupper, afdelinger og ledere/medarbejdere, hvor målet er større forståelse, bedre kommunikation, øget selvindsigt og handlekraft i forhold til jeres kerneydelse.

Jeg arbejder med og for såvel private som offentlige virksomheder. Jeg lægger vægt på, at der er tale om samarbejde. Jeg arbejder ikke ud fra faste koncepter. Jeg er samarbejdspartner med organisationspsykologiske perspektiver på dét, der er det rigtige at gøre lige nu – i forhold til jeres fortælling om jeres ståsted og om de skridt, I ønsker at tage. Mine valg af metoder involverer deltagerne på flere måder før, under og efter de forløb, vi aftaler.

Vi lever i en tid med høj grad af kompleksitet, så uforudsigelighed og tab af kontrol er et vilkår. Også for konsulenten. Således kan du bede mig om at ændre på indholdet, hvis det viser sig, at der er sket noget i din organisation, som gør, at vi skal fokusere på noget andet end dét, vi oprindelig aftalte.

I dette efterår (2020) arbejder jeg med

Et organisationsudviklingsforløb for ledelse og medarbejdere i en nystartet virksomhed, som arbejder ud fra et tydeligt visionært grundlag. Indtil videre har blikket været rettet grundigt ud mod målgruppen. Tiden er nu inde til samtidig at kigge mere indad som samarbejdsgruppe. Forløbet kalder vi Udvikling og trivsel– at finde fælles fodslag.

Et feedbackforløb med fokus på udvikling af professionelle samtaler. Målet er at skabe øget kvalitet i samtalerne. Forløbet er forankret i praksis. Med afsæt i konkrete samtaler giver jeg de professionelle feedback efter grundige indledende samtaler om ønsker til feedback. Vi samarbejder forståelses- og løsningsfokuseret med fokus på, hvordan den professionelle bedst muligt bringer sine egne kompetencer i spil og hvorledes den feedback, jeg giver, kan omsættes i hverdagen.

Kurser for nyuddannede læger, der har til formål at udvikle klar kommunikation mellem læge og patient. Træning, supervision, feedback og oplæg er kernen i designet af kurserne. 

Supervision af 8 grupper, herunder en gruppe af praktiserende læger, en ledergruppe samt grupper af ledere og medarbejdere, der arbejder med sårbare borgere.

At træne ledere i sygefraværssamtaler og andre sygefraværsindsatser.

Coaching af ledere.

Terapi.