Velkommen!

Få inspiration, udfordring og hjælp til ledergrupper, afdelinger og ledere/medarbejdere, hvor målet er større forståelse, bedre kommunikation, øget selvindsigt og handlekraft i forhold til jeres kerneydelse.

Jeg arbejder med og for såvel private som offentlige virksomheder. Jeg lægger vægt på, at der er tale om samarbejde. Jeg arbejder ikke ud fra faste koncepter. Jeg er samarbejdspartner med organisationspsykologiske perspektiver på dét, der er det rigtige at gøre lige nu – i forhold til jeres fortælling om jeres ståsted og om de skridt, I ønsker at tage. Mine valg af metoder involverer deltagerne på flere måder før, under og efter de forløb, vi aftaler.

Vi lever i en tid med høj grad af kompleksitet, så uforudsigelighed og tab af kontrol er et vilkår. Også for konsulenten. Således kan du bede mig om at ændre på indholdet, hvis det viser sig, at der er sket noget i din organisation, som gør, at vi skal fokusere på noget andet end dét, vi oprindelig aftalte.

Dét arbejder jeg med i 2023

Ledelsesudvikling
For tiden har jeg 16 ledere. Individuelle sessioner såvel som sessioner med direktør og udviklingschef, centerleder og faglig chef, direktør og personaleleder.
Eksempler på temaer: Kommunikations- og ledelsesstilarter. Udvikling af leder- og medarbejdergrupper. Klart lederskab i forhold til kerneopgaven. Facilitering af samtaler om strategisk udvikling. Det indre lederskab. Konflikthåndtering. Feedbackkultur. 

Individuelle forløb med stressramte ledere

Konflikthåndtering
Lige nu har jeg en opgave på en større arbejdsplads med at udvikle kommunikation og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Andre opgaver handler om at udvikle dialog og forståelse i arbejds- og familiegrupper. 

Supervision/coaching af grupper 

Terapeutiske forløb
Eksempler på temaer som mistrivsel, ængstelse/angst, depressive træk/depression, eksistentielle problemstillinger, stress/belastning, kæreste- og ægteskabsproblemer.

Kurser i Patientkommunikation
Obligatoriske kurser for nyuddannede læger, der har til formål at udvikle en bevidsthed hos den enkelte læge om, hvor væsentlig dennes kommunikationsstil er i relation til sine patienter. Træning, supervision på aktuelle cases, feedback og oplæg er kernen i designet af kurserne.