Velkommen!

Få inspiration, udfordring og hjælp til ledergrupper, afdelinger og ledere/medarbejdere, hvor målet er større forståelse, bedre kommunikation, øget selvindsigt og handlekraft i forhold til jeres kerneydelse.

Anne Karin Smidt

Her i 2024 er jeg i gang med at arbejde med:

Ledelses- og organisationsudvikling
En passende blanding mellem coaching / supervision af aktuelle problemstillinger og undervisning i temaer om ledelses- og organisationsudvikling.

Eksempler på temaer:

  • Ståsted med fokus på den ønskværdige fremtid i forhold til kerneopgaven, ledelse, medarbejdere og kunder. Om ledelse nedad, opad, henad, udad samt det indre lederskab
  •  Spændingsfeltet mellem person, rolle og organisation
  • Bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle og agere i den kultur, der er brug for
  •  Om at tage autoritet mest hensigtsmæssigt
  • Feed-up, feed-back og feed-forward – teoretisk og praktisk. Efter nogle lederes ønsker, er jeg i gang med at interviewe nogle af deres medarbejdere med henblik på at give disse ledere feedback og feedforward. Derefter faciliterer jeg en dialog imellem dem
  • Compassion på arbejdspladsen – teoretisk og praktisk
  • MUS-samtaler 

Individuelle forløb med stressramte ledere

Konflikthåndtering
Faciliterer og underviser arbejds- og familiegrupper

Supervision/coaching af grupper

Terapeutiske forløb
Eksempler på temaer som ængstelse/angst, depressive træk/depression, eksistentielle problemstillinger, stress/belastning, kæreste- og ægteskabsproblemer

Kurser i Patientkommunikation
Obligatoriske kurser for nyuddannede læger, der har til formål at udvikle en bevidsthed hos den enkelte læge om, hvor væsentlig dennes kommunikationsstil er i relation til sine patienter. Træning, supervision på aktuelle cases, feedback og oplæg er kernen i designet af kurserne. 

Artikel
Som pårørende var jeg tæt på en operation for nylig. Iagttog en efter min mening helt særlig god kommunikation på afdelingen. Fik lyst til at undersøge, hvorledes disse iagttagelser blev forklaret af cheflæge og medarbejdere. Dette er jeg i gang med at interviewe og skrive om.